Gminy mogą się ubiegać o dotacje z programu Maluch

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło tegoroczną edycję programu „Maluch”, którego celem jest wspieranie rozwoju miejsc opieki przeznaczonych dla dzieci poniżej trzech lat. Na dofinansowanie wskazanych w konkursie zadań ma być przeznaczonych łącznie 101 mln zł.

W tym roku do programu „Maluch” wprowadzone zostały istotne zmiany. Cały konkurs będzie miał tylko jedną edycję i został podzielony na trzy moduły. Dwa pierwsze są przeznaczone dla gmin, trzeci przewiduje uzyskanie budżetowego dofinansowania przez właścicieli prywatnych placówek.

Nowe zasady
Pierwszy moduł konkursu dotyczy tworzenia w 2014 r. nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów, a także zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania. Z kolei drugi jest skierowany do tych gmin, które nie planują inwestycji, ale w ubiegłych latach korzystały z programu „Maluch” i otrzymały dotacje na powstanie nowych placówek, zwiększenie liczby miejsc w tych istniejących lub zatrudnienie dziennego opiekuna. Będą mogły składać wnioski o dofinansowanie kosztów ich utrzymania w tym roku. Na obydwa moduły ma być przeznaczone po 40 mln zł, ale z możliwością zwiększenia tej puli, jeżeli w innym module nie zostałyby wykorzystane wszystkie środki.

Źródło i cały tekst: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/782209,gminy-moga-sie-ubiegac-o-dotacje-z-programu-maluch.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *