Kontrola dotacji oświatowej

Miejsce kontroli wykorzystania dotacji przez szkoły jest przez wszystkim determinowane miejscem przechowywania dokumentów poddanych tejże kontroli.

 niczym powyższe rozwiązanie nie narusza uprawnień podmiotu korzystającego z dotacji, stanowi bowiem wyłącznie konkretyzację trybu prowadzenia kontroli. Wyrok WSA w Gliwicach z 13 lutego 2014. I SA/Gl 1816/13.
 
Zdaniem Sądu, przepis art. 90 ust. 3f ustawy o systemie oświaty nadaje osobom upoważnionym do prowadzenia kontroli dodatkowe, wyraźnie wyartykułowane, uprawnienie do wejścia na teren kontrolowanej placówki oświatowej i wglądu w prowadzoną przez nie dokumentację. Zasadnie można przyjąć, że celem tej regulacji było zaakcentowanie prawa wejścia na teren placówki oświatowej, które – ze względu na zadania opiekuńcze szkoły – jest dla osób postronnych ograniczone. Nie oznacza to jednak, że osoba prowadząca kontrolę nie może wykonywać czynności kontrolnych w siedzibie podmiotu prowadzącego placówkę oświatową, zwłaszcza jeżeli dokumentacja niezbędna do skontrolowania sposobu wykorzystania dotacji znajduje się w jego dyspozycji, a nie samej placówki oświatowej. Podobnie – niektóre czynności kontrolne mogą być prowadzone w siedzibie organu dotującego.

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Źródło: CBOSA

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *