I edycja konkursu „Innowacyjny samorząd”

Do 15 sierpnia br. został wydłużony termin przesyłania aplikacji konkursowych do udziału w I edycji konkursu "Innowacyjny Samorząd" organizowanym przez Zwiazek Powiatów Polskich.

Celem Konkursu jest upowszechnienie  dobrych, innowacyjnych praktyk, realizowanych przez samorządy powiatowe na rzecz rozwoju społeczno–gospodarczego  lokalnych wspólnot mieszkańców.

W ramach Konkursu Związek Powiatów Polskich chce promować inicjatywy związane z działaniami wykraczającymi poza zadania obowiązkowe i standardowe, charakteryzujące się dużą efektywnością w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Źródło i cały tekst:http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/aktualnosci-i-ekonomia/21700-i-edycja-konkursu-qinnowacyjny-samorzdq

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *