Ile czasu ma dyrektor na dokonanie oceny pracy nauczyciela?

Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, a w przypadku oceny pracy dokonywanej z własnej inicjatywy oraz w przypadku, uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego  – w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *