Ile wymagań do ewaluacji wewnętrznej powinien każdego roku zaplanować dyrektor?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (dz. u. nr 168, poz. 1324)  /oraz projektem rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2012 r. / nie została ustalona liczba wymagań, które powinny być ewaluowane w danym roku szkolnym. Warto wziąć pod uwagę wymagania, które budzą niepokój rady pedagogicznej, może są ważne dla szkoły/przedszkola, liczbę nauczycieli zatrudnionych w szkole i placówce. Dyrektor może ustalić wymagania spoza tych, które SA zawarte w rozporządzeniu o nadzorze np. problem agresji w szkole/przedszkolu.

Halina Szymańska

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *