Jak należy rozumieć pojęcie „organizacji pracy szkoły” zawarte w art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej?

Pomimo sporów w piśmiennictwie przyjmuje się, iż chodzi o zatrudnienie od 1 września, czyli mające swój początek w trakcie roku kalendarzowego, ale z początkiem roku szkolnego

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *