Jakie informacje należy podać przy powoływaniu świadka w sprawie pracowniczej, toczącej się przed sądem?

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego jest to imię, nazwisko, adres świadka do doręczeń  oraz okoliczności, na jaką świadek ma zostać przesłuchany w sprawie.