Jak oszczędzić na prowadzeniu szkoły?

Wyniki badań opłacalności prowadzenia szkół i tworzenia klas zaprezentował podczas II Kongresu Edukacja i Rozwój prof. A.J. Jeżewski.

 

W swojej prezentacji zatytułowanej „Podstawowe dylematy oświaty w kontekście jej finansowania” zawarł ciekawe spostrzeżenia dotyczące finansowania szkół. Analizę przeprowadzono w oparciu o informacje za 2015 rok i stanowią średnią danych pochodzących z terenu całego kraju.
Według badań prof. Jeżewskiego, szacowane średnie roczne koszty utrzymania szkół wynoszą:
dla szkół podstawowych:
prowadzonych w mieście – ponad 763 tys. zł,
prowadzonych na wsi – ponad 839 tys. zł,
dla gimnazjów:
prowadzonych w mieście – ponad 451 tys. zł,  
prowadzonych na wsi – ponad 496 tys. zł.
Prawie 85 % wydatków w szkole to wynagrodzenia (w znakomitej większości są to wynagrodzenia nauczycieli).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *