KLUCZ

Zadania wicedyrektora: Efektywne delegowanie uprawnień kluczem do sukcesu

W poprzednim odcinku rozważań o roli wicedyrektora szkoły bardzo wyraźnie zarysował się ogrom i różnorodność zadań i obowiązków dyrekcji szkoły. Oczywiście osobą odpowiedzialną za całokształt działań szkoły jest dyrektor, jednak nie mam złudzeń, że fizycznie nikt nie podoła wszystkim nałożonym przez prawo obowiązkom działając samodzielnie.