Jak prawidłowo wypełnić świadectwo szkolne – cz. I

Koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. To również okres wytężonej pracy nauczycieli i wychowawców klas. Pomimo tego, że pewne czynności związane z zakończeniem roku szkolnego wykonujemy corocznie, to wśród nich są takie, które ciągle budzą nasze wątpliwości. Dziś je dla Państwa rozwiewamy.

Koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. To również okres wytężonej pracy nauczycieli i wychowawców klas. Pomimo tego, że pewne czynności związane z zakończeniem roku szkolnego wykonujemy corocznie, to wśród nich są takie, które ciągle budzą nasze wątpliwości.  Jednym z zadań wychowawców klasy jest wypisanie świadectwa szkolnego. Wydawało by się, że jest to rzecz prosta i oczywista, ale gdy dojdziemy do wpisywania w świadectwie dodatkowych informacji, zaczynają pojawiać się liczne wątpliwości. Dotyczy to głównie osiągnięć uczniów, a także zajęć dodatkowych. Jak wypisać świadectwa szkolne 2022? Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane w ostatnim czasie pytania.

 

  1. 1.     Uczeń z Ukrainy nie posiada nr PESEL – co wpisać na świadectwie?

 

W przypadku ucznia, który nie posiada numeru PESEL na świadectwie szkolnym możemy wpisać nazwę i numer  innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ucznia – np.:  numer paszportu.  (§ 18 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700 ze zm.)

 

  1. 2.     Czy na świadectwach wpisujemy osiągnięcia sportowe?

Na świadectwie należy wpisać osiągnięcie sportowe, jeżeli jest ono ujęte w ogłoszonym przez kuratora oświaty wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych. Dodatkowym warunkiem jest zajęcie przez ucznia jakiegoś miejsca. Informację tę wpisujemy w części świadectwa dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia – w tej części odnotowuje się uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół.

  1. 3.     Zajęcia WDŻ nie podlegają ocenie – czy w związku z tym musimy umieszczać je na świadectwie?

W myśl pkt 12 załącznika nr 1 do rozporządzenia MEN z 27 sierpnia 2019 r. udział uczniów w zajęciach WDŻ na świadectwach szkolnych odnotowuje się w części „Inne zajęcia”. Przepis ten obowiązuje uczniów wszystkich klas.

 

Druga część artykułu już jutro…

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *