Jak reklamować wadliwe podręczniki i przybory szkolne

Książki szkolne, zeszyty, długopisy są objęte dwuletnią odpowiedzialnością sprzedającego za niezgodność towaru z umową. Rodzice mają również prawo do otrzymania zwrotu wpisowego i opłat rekrutacyjnych, jeżeli rezygnują z dodatkowych płatnych zajęć dla dziecka.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *