Jak umieści w arkuszu organizacyjnym dyrektora szkoły, któremu kadencja kończy się w czasie roku szkolnego?

W arkuszu organizacyjnym wicedyrektor należy wpisać tak jak w poprzednim roku szkolnym. Dopiero gdy zostanie formalnie odwołany wicedyrektor ze swojej funkcji i powołana nowa osoba na to stanowisko, wówczas będą podejmowane decyzje w drodze aneksu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *