Jaka jest skala oceny pracy nauczyciela wg ustawy o finansowaniu zadań oświatowych?

Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:
2. ocena wyróżniająca;
3. ocena bardzo dobra; 
4. ocena dobra; 
5. ocena negatywna. 

Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

2. ocena wyróżniająca;

3. ocena bardzo dobra; 

4. ocena dobra; 

5. ocena negatywna. 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *