Które przepisy w kontekście zmian w KN będziemy stosować do stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela, który już został rozpoczęty?

Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018 r. jest odbywany według dotychczasowych przepisów.