Jaki jest wymiar godzin wspomagania dla jednego ucznia w klasie ogólnodostępnej?

Podstawę stanowi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz rozpoznanie zespołu nauczycieli, specjalistów i rodziców (w  formie wopfu) czyli konkretne potrzeby i możliwości tego ucznia.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *