Na jakiej podstawie organizuje się w szkole zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia?

Warto nadmienić, iż opinia ta jest wydawana na wniosek rodziców.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *