Jakie kompetencje muszą mieć pracownicy żłobków

Żłobek to jednostka, której zadaniem jest sprawowanie opieki nad dziećmi w przedziale wiekowym pomiędzy 20 tygodnia życia a 3 lat. Przepisy regulują zasady ich funkcjonowania. Doprecyzowują także warunki, jakie muszą spełniać osoby, posiadające kontakt z dziećmi.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *