Średnia ocen w szkołach obliczana na nowych zasadach

Do tej pory, jeśli uczeń uczęszczał równocześnie na rekcje religii i etyki do średniej zaliczano średnią ocen z tych dwóch przedmiotów. Wraz rozpoczęciem roku zasada ta uległa zmianie.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *