Jakie przepisy regulują odpowiedzialność dyrektora za mienie szkoły?

Obowiązki dyrektora w tym zakresie określają:
1.uprawnienia i obowiązki  przekazane mu przez organ, który powierzył obowiązki dyrektora tzw. uprawnienia do zwykłego zarządu na podstawie ustawy o samorządzie gminnym
2.obowiązki wynikające z art.53  ust.1 ustawy o finansach publicznych  oraz w konsekwencji  obowiązki wynikające z art. 68 i 69 tej ustawy ,a także innych artykułów ,w których jest mowa o obowiązkach i uprawnieniach kierownika jednostki
3.obowiązki  ustalone dla kierownika jednostki wynikające z przepisów ustawy o systemie  oświaty (art. 34a,.36 i 39)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *