Jakie są podstawowe elementy kontroli zarządczej

Zgodnie z przepisami art.68 ust.1 ustawy o finansach publicznych
 
Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy Zgodnie z przepisami art.68 ust.2 ustawy o finansach publicznych
 
Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
1)zgodności działalności  z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi;
2)skuteczności i efektywności działania;
3)wiarygodności sprawozdań;
4)ochrony zasobów;
5)przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
6)efektywności i skuteczności  przepływu informacji;
7)zarządzania ryzykiem.
 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *