Jakie są obowiązki dyrektora szkoły związane z ochroną danych osobowych

Dyrektor szkoły zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych odpowiada za jej przestrzeganie na terenie szkoły/placówki. Podstawowe obowiązki to:

1.Wyznaczenie ABI (administratora bezpieczeństwa informacji) lub osobiste pełnienie tej funkcji – art.36 ust.3 ww. ustawy
2.Nadanie imiennych upoważnień wszystkim osobom mającym dostęp do danych osobowych i prowadzenie rejestru wydanych upoważnień.
3.Opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

Brak tych dokumentów lub nieprzestrzeganie zawartych w nich regulacji, które prowadzi do niewłaściwego postępowania z danymi osobowymi skutkuje odpowiedzialnością dyrektora

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *