Jakie uprawnienia pracownicze zachowuje pracownik w okresie urlopu bezpłatnego ?

W związku z tym pracownik:

  • nie otrzymuje wynagrodzenia,
  • nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego – urlop bezpłatny trwający krócej niż miesiąc nie ogranicza uprawnień pracowniczych w zakresie urlopu wypoczynkowego,
  • nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego,
  • nie ma prawa do zasiłku chorobowego,
  • nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego,
  • nie ma prawa do świadczeń socjalnych związanych z pozostawaniem w zatrudnieniu.

W okresie urlopu bezpłatnego nie można wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *