JAKIE ZMIANY CZEKAJĄ NAUCZYCIELI

Rząd proponuje rozwiązania dotyczące powiązania ścieżki awansu zawodowego z oceną pracy nauczycieli oraz uzależnienie jej długości od jakości pracy nauczyciela. Zmiana ta ma umożliwić premiowanie nauczycieli wyróżniających się jakością pracy. Terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela w powiązaniu ze ścieżką awansu zawodowego mają być obligatoryjne.

Podczas posiedzenia, które odbyło się 12 września br., rząd przyjął projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przedłożony przez ministra edukacji narodowej.

Przyjęty projekt wprowadza istotne zmiany nie tylko w sposobie finansowania oświaty, ale także w ustawie Karta Nauczyciela.

Ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana obligatoryjnie po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego oraz co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, jeżeli nauczyciel (w zależności od posiadanego stopnia) nie rozpocznie stażu na kolejny stopień lub zakończy ścieżkę awansu.

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/43543-jakie-zmiany-czekaja-nauczycieli

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *