Nowe standardy dla żłobków i klubów dziecięcych

Obecnie przepisy rozporządzenia wskazują, że lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, ma znajdować się w budynku lub jego części, który spełnia wymogi ochrony przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II, a więc dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się

Żłobek będzie mógł się znajdować w jednej strefie pożarowej budynku, w której działają inne placówki dla dzieci poniżej 3. roku życia oraz przedszkola, o ile każda z tych instytucji będzie miała zapewnioną niezależną drogę ewakuacji.

Źródło i cały tekst: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1075183,zlobki-i-kluby-dzieciece-nowe-standardy.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *