Jest projekt rozporządzenia w sprawie egzaminów w szkołach artystycznych

W Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dotyczy egzaminów szkołach artystycznych.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *