ORGANIZACJA LETNIEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYTYCZNYMI MEN, GIS I MZ

Ze względu na wciąż trwającą pandemią COVID-19, organizatorzy letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w bieżącym roku otrzymali wytyczne co do bezpieczeństwa i minimalizowania ryzyka zakażenia. Wytyczne zostały opracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia.

W tym roku podczas wakacji organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży będzie możliwa, jednak konieczne będzie zastosowanie się do wytycznych, a także przestrzeganie reżimu sanitarnego.

Wytyczne dla organizatorów zostały podzielone na cztery części… cały tekst i źródło

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *