Jest raport MEiN na temat podjętych działań w zakresie oświaty od lipca 2020 r.

W czwartek (28 stycznia) ukazał się drugi raport resortu edukacji i nauki na temat funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w okresie pandemii COVID-19 - od lipca 2020 r. do stycznia br. Publikacja jest przeglądem podjętych przez resort działań.

Na stronie internetowej resortu edukacji i nauki opublikowano raport „Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19”, który jest podsumowaniem działań podejmowanych przez MEiN w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

W publikacji zebrano podejmowane przez ministerstwo działania od lipca 2020 roku do stycznia 2021 roku.

„Przygotowaliśmy podstawy prawne i szczegółowe wytyczne, które pozwoliły dyrektorom szkół na elastyczną organizację pracy szkoły lub przedszkola w zależności od lokalnej sytuacji epidemiologicznej. Otrzymaliśmy wiele sygnałów, że wprowadzone rozwiązania sprawdziły się w praktyce” – podkreślił szef resortu edukacji i nauki we wstępie.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/jest-raport-mein-na-temat-podjetych-dzialan-w-zakresie-oswiaty-od-lipca-2020-r,250727.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *