NIK: Kształcenie w szkołach specjalnych do poprawy

Szkoły specjalne wspierają swoich uczniów w adaptowaniu się do dorosłego życia, nie we wszystkich jednak placówkach właściwie przebiega proces kształcenia i nie wszędzie zapewnione są odpowiednie warunki do nauki - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. W 11 szkołach na 12 kontrolowanych stwierdzono co najmniej jedną nieprawidłowość dotyczącą organizacji nauczania, warunków lokalowych, wyposażenia sal lekcyjnych, bezpieczeństwa lub higieny.

W badanym przez NIK okresie, ministerstwo edukacji wprowadziło szereg zmian w szkołach specjalnych związanych m.in. z organizacją procesu nauczania. Zabrakło m.in. monitoringu oraz kontroli.

NIK ma także zastrzeżenia do samorządów, które nie dysponowały pełną ofertą edukacyjną i nie przygotowały dokumentów strategicznych uwzględniających lokalne potrzeby w zakresie szkolnictwa specjalnego.

Tylko w połowie kontrolowanych szkół specjalnych był wystarczający dostęp do odpowiednich podręczników i materiałów.

Źódło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/nik-ksztalcenie-w-szkolach-specjalnych-do-poprawy,250486.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *