Jest rozporządzenie dot. ukończenia szkoły podstawowej przez uchodźców z Ukrainy

Uczniowie, uchodźcy z Ukrainy, ukończą szkołę podstawową, jeśli otrzymają ze wszystkich zajęć obowiązkowych pozytywne roczne oceny i przystąpią do egzaminu ósmoklasisty - wynika z rozporządzenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw.

Według nowych przepisów uczniowie będący obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w roku szkolnym 2021/2022, kończą szkołę podstawową, jeżeli otrzymali ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie VIII pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne i przystąpili ponadto do egzaminu ósmoklasisty. Przystępować do niego nie muszą m.in. laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej.

Rozporządzenie wejdzie w życie w środę (18 maja).

Źródło i cały artykuł: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/jest-rozporzadzenie-dot-ukonczenia-szkoly-podstawowej-przez-uchodzcow-z-ukrainy,377456.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *