Już wkrótce nowe przepisy dotyczące pedagogów specjalnych

Do konsultacji społecznych skierowano projekty rozporządzeń dotyczące udzielania przez pedagogów specjalnych pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

  • Projektowane nowelizacje są konsekwencją nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, w której uzupełniono katalog nauczycieli specjalistów o nauczycieli pedagogów specjalnych.
  • W projektach określono zadania nauczycieli pedagogów specjalnych, którzy będą od 1 września 2022 r. udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
  • Rozporządzenia mają wejść w życie z dniem 1 września 2022 r.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *