Kalkulator subwencji. MEN przygotowało instrukcję dotyczącą obliczania kwot subwencji oświatowej

Na prośbę samorządów MEN przygotowało instrukcję dotyczącą kalkulowania kwot subwencji oświatowej na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w 2015 r.

Jak wyjaśnia resort edukacji kalkulacja kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015 została sporządzona w celu ułatwienia samorządom wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877).

Przepis ten wprowadza obowiązek wydatkowania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej dla każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Źródło i cały tekst: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/155647/Kalkulator-subwencji–MEN-przygotowalo-instrukcje-dotyczaca-obliczania-kwot-subwencji-oswiatowej

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *