Kandydata na dyrektora szkoły musi oceniać bezstronna komisja

Wójt nie może zasiadać i przewodniczyć w komisji konkursowej, którą sam powołuje. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

23 czerwca 2015 r. NSA rozpatrzył trzy skargi kasacyjne wójta gminy Platerówka. Wszystkie dotyczyły konkursu na dyrektora gimnazjum, jaki odbył się w gminie. W sprawie pierwszej kasacja dotyczyła uchylonego przez WSA we Wrocławiu zarządzenia wójta w sprawie powołania komisji konkursowej. Druga, zarządzenia wójta zatwierdzającego wynik prac tej komisji. Trzecia zaś zarządzenia wójta powołującego osobę wyłonioną w konkursie na dyrektora szkoły.

Źródło i cały artykuł: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/25870-kandydata-na-dyrektora-szkoy-musi-ocenia-bezstronna-komisja