Karta w Komisji. Posiedzenie Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

W projekcie nowelizacji Karty nauczyciela brakuje zapisów stwierdzających w sposób klarowny, że dyrektor szkoły przydziela nauczycielowi dodatkowe godziny zajęć poza pensum, zgodnie z potrzebami dzieci – stwierdzili przedstawiciele strony samorządowej Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *