Kiedy dyrektorowi szkoły przysługuje urlop uzupełniający?

Zgodnie z art. 66 ust. 1 zd. 2 urlop uzupełniający w ciągu roku szkolnego przysługuje również dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, którzy na polecenie lub za zgodą organu prowadzącego szkołę nie wykorzystali urlopu w czasie ferii szkolnych z powodu wykonywania zadań zleconych przez ten organ lub prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *