Kiedy komisja dyscyplinarna może uniewinnić nauczyciela od zarzucanego mu czynu?

a) postępowanie dyscyplinarne nie potwierdziło popełnienia przez nauczyciela zarzucanego mu czynu,

b) zarzucany czyn nie zawiera znamion uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6, KN

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *