Kiedy nawiązuje się stosunek pracy?

Zgodnie z art. 26 KP stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *