Kodeks szkoły przyjaznej rodzicom

Współpraca szkoły z rodzicami wciąż stanowi gorący temat – zwłaszcza w kontekście edukacji zdalnej. Czy można wypracować „złote zasady”, dzięki którym łatwiej byłoby nawiązać nić porozumienia? My Wam dzisiaj taki zasady właśnie proponujemy

Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, czy warto opracowywać jakieś reguły, które będą wyznaczały kierunki współpracy szkoły z rodzicami, to dobrze trafiliście. My uważamy, że taki kodeks warto stworzyć, ponieważ dobre relacje na linii szkoła-rodzice stoją na straży bezpiecznego i pełnego rozwoju każdego dziecka. Jak taki kodeks mógłby wyglądać?
1. Rodzice z ufnością oddają szkole swój największy skarb. My – dyrekcja, nauczyciele i cały personel szkoły wyrażamy wolę współpracy z rodzicami, tak aby wspólnie tworzyć najlepsze warunki rozwoju dzieci.
2. Będziemy starali się poznać oczekiwania. Są one dla nas wskazówką, jak organizować pracę naszej szkoły. Zadowolenie rodziców jest miarą jakości naszej pracy.
3. Będziemy uważnie słuchali informacji rodziców o potrzebach ich dzieci i o warunkach, które najlepiej będą sprzyjały rozwojowi naszych uczniów.
4. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Będziemy się starali realizować program wychowawczy zgodny z wartościami uznawanymi w rodzinach naszych uczniów i akceptowanymi przez rodziców.
5. W trakcie pracy coraz lepiej poznajemy naszych uczniów. Będziemy rzetelnie i obiektywnie informować rodziców o postępach dzieci. Będziemy przekazywać rodzicom informacje o sukcesach ich dzieci. Nie ukrywamy żadnych problemów, omawiamy je z rodzicami po to, aby wspólnie lepiej je rozwiązywać.
6. Będziemy uprzejmi, życzliwi i delikatni. Wiemy, że rodzice głęboko przeżywają zarówno sukcesy, jak i porażki swych dzieci.
7. Widzimy bardzo wiele miejsca dla współpracy z rodzicami. Chcemy, aby rodzice dobrze czuli się w szkole, znaleźli tu swoje miejsce, tworzyli grupę ludzi, którzy mają podobne problemy i mogą się wzajemnie wspierać.
8. Rodzice mają prawo wypowiadania opinii na temat wszystkich spraw dotyczących ich dzieci. Uwagi rodziców staną się dla nas wskazówką do stałej poprawy jakości naszej pracy.
9. Rodzice powinni znać i rozumieć program nauczania – ich pomoc w nauce szkolnej i w odrabianiu pracy domowej przyczynia się do lepszych efektów uzyskiwanych przez dzieci.
10. Rodzice i nauczyciele mają wspólny cel: tworzenie warunków do jak najlepszego rozwoju uczniów. Współpraca jest warunkiem i drogą do sukcesu dzieci.
Ewelina Famuła – uczestniczka kursu kwalifikacyjnego

Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, czy warto opracowywać jakieś reguły, które będą wyznaczały kierunki współpracy szkoły z rodzicami, to dobrze trafiliście. My uważamy, że taki kodeks warto stworzyć, ponieważ dobre relacje na linii szkoła-rodzice stoją na straży bezpiecznego i pełnego rozwoju każdego dziecka. Jak taki kodeks mógłby wyglądać?

 

1. Rodzice z ufnością oddają szkole swój największy skarb. My – dyrekcja, nauczyciele i cały personel szkoły wyrażamy wolę współpracy z rodzicami, tak aby wspólnie tworzyć najlepsze warunki rozwoju dzieci.

2. Będziemy starali się poznać oczekiwania. Są one dla nas wskazówką, jak organizować pracę naszej szkoły. Zadowolenie rodziców jest miarą jakości naszej pracy.

3. Będziemy uważnie słuchali informacji rodziców o potrzebach ich dzieci i o warunkach, które najlepiej będą sprzyjały rozwojowi naszych uczniów.

4. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Będziemy się starali realizować program wychowawczy zgodny z wartościami uznawanymi w rodzinach naszych uczniów i akceptowanymi przez rodziców.

5. W trakcie pracy coraz lepiej poznajemy naszych uczniów. Będziemy rzetelnie i obiektywnie informować rodziców o postępach dzieci. Będziemy przekazywać rodzicom informacje o sukcesach ich dzieci. Nie ukrywamy żadnych problemów, omawiamy je z rodzicami po to, aby wspólnie lepiej je rozwiązywać.

6. Będziemy uprzejmi, życzliwi i delikatni. Wiemy, że rodzice głęboko przeżywają zarówno sukcesy, jak i porażki swych dzieci.

7. Widzimy bardzo wiele miejsca dla współpracy z rodzicami. Chcemy, aby rodzice dobrze czuli się w szkole, znaleźli tu swoje miejsce, tworzyli grupę ludzi, którzy mają podobne problemy i mogą się wzajemnie wspierać.

8. Rodzice mają prawo wypowiadania opinii na temat wszystkich spraw dotyczących ich dzieci. Uwagi rodziców staną się dla nas wskazówką do stałej poprawy jakości naszej pracy.

9. Rodzice powinni znać i rozumieć program nauczania – ich pomoc w nauce szkolnej i w odrabianiu pracy domowej przyczynia się do lepszych efektów uzyskiwanych przez dzieci.

10. Rodzice i nauczyciele mają wspólny cel: tworzenie warunków do jak najlepszego rozwoju uczniów. Współpraca jest warunkiem i drogą do sukcesu dzieci.

 

Ewelina Famuła – uczestniczka kursu kwalifikacyjnego

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *