PLANY MEN NA OKREŚLENIE STANDARDU ZATRUDNIENIA SPECJALISTÓW

Ministerstwo Edukacji Narodowej w dokumencie "Edukacja dla wszystkich" przedstawiło propozycję określenia w przepisach standardu zatrudnienia specjalistów, którzy będą wspierać pracę nauczycieli, ich rolę i zadania.

Ma to służyć wzmocnieniu potencjału przedszkola/szkoły w zakresie dostępności procesu nauczania-uczenia się w wymiarze pedagogicznym.

Wymiar zatrudnienia poszczególnych specjalistów ma odpowiadać na potrzeby przedszkola/szkoły, przy czym standardy przedstawione przez MEN określają zarówno rodzaj specjalistów zatrudnianych na kolejnych etapach kształcenia, jak i łączny minimalny wymiar etatów specjalistów.

Na każdym etapie kształcenia zatrudniany będzie psycholog i pedagog specjalny edukacji włączającej, a w szkołach dla dzieci i młodzieży również pedagog szkolny.

Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/58066-plany-men-na-okreslenie-standardu-zatrudnienia-specjalistow

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *