Kodowanie w szkołach ze środków unijnych

Promowanie kodowania wśród uczniów i nauczycieli było przedmiotem spotkania organizacji pozarządowych, administracji, firm, stowarzyszeń oraz nauczycieli.

W spotkaniu w Ministerstwie Cyfryzacji uczestniczył wiceminister Piotr Woźny. Przypomniał o prowadzonych działaniach na rzecz zapewnienia szkołom dostępu do szybkiego Internetu. Poinformował też o toczących się rozmowach z Ministerstwem Rozwoju, dotyczących możliwości wsparcia finansowego szkolenia nauczycieli ze środków PO PC. Zapowiedział również, że w marcu odbędzie się spotkanie z marszałkami województw, poświęcone zmianom w podstawie programowej szkół w zakresie nauki programowania.

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/aktualnosci-i-ekonomia/28726-kodowanie-w-szkoach-ze-rodkow-unijnych

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *