Rola i zadania dyrektora w nowoczesnej szkole

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu z cyklu „Dyrektor na starcie”. Dziś dyrektor w nowoczesnej szkole.

Kiedy zastanawiałam się nad rolą i zadaniami, jakie ma do spełnienia dyrektor placówki oświatowej, moje zaciekawienie wzbudził zwłaszcza wpływ zmieniającego się świata i postępującej techniki na kierującego placówką dyrektora. Zadaję sobie pytanie: Czy rola i zadania, jakie ma spełniać zmieniły się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat? Pracując w dwóch przedszkolach uznałam, że jest to bardzo dobra okazja do dokładniejszego przeanalizowania tego problemu. Swoją uwagę skupiłam na kilku obszarach.

Wydaje mi się, że aby placówka zasługiwała na miano nowoczesnej, dyrektor powinien pamiętać o tym, że wraz ze zmieniającą się rzeczywistością pojawiają się nowoczesne narzędzia, z którymi powinni zapoznawać się nauczyciele. Dlatego też jego rola polega na motywowaniu pracowników do poznawania nowych technologii informatycznych i stosowania ich w codziennych działaniach. Dzięki temu praca pedagogów będzie bardziej nowoczesna, a zarazem interesująca dla podopiecznych. Aby sprostać temu zadaniu, wskazane by było, żeby kierujący placówką zauważał potrzeby podwyższania kwalifikacji przez nauczycieli w tym zakresie. Ma on świadomość, że to jest jeden z warunków, aby placówka spełniała kryterium nowoczesności.

Kolejnym obszarem w pracy współczesnej placówki są relacje, jakie nawiązują ze sobą rodzice, nauczyciele i dyrektor. Od ich rodzaju zależy sukces wszelkich przedsięwzięć. Aby było to możliwe, wszyscy powinni znać swoje prawa i obowiązki. Rolą dyrektora jest czuwanie nad tym, aby te wzajemne relacje przebiegały w pozytywnej atmosferze.

Każdy dyrektor dąży do tego, żeby jego placówka była wyposażona w odpowiedni, nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Wiadomo, że czasami jest to trudne ze względów finansowych. Liczą się tu jednak chęci i starania dyrektora w tym zakresie. Zmieniający się świat niesie ze sobą nie tylko korzyści. Zdobycze cywilizacyjne powodują również zagrożenia związane z bezpieczeństwem wychowanków. Rolą dyrektora w tym zakresie jest zadbanie o swoich podopiecznych. Ważne jest prowadzenie monitoringu, a także zabezpieczenie poszczególnych pomieszczeń, ogrodu przedszkolnego czy boiska szkolnego. Osoba zarządzająca przypomina swoim nauczycielom o obowiązkach związanych z bezpieczeństwem dzieci. Zachęca swoich pedagogów do zdobywania wiedzy na ten temat i niesienia ewentualnej pomocy w sytuacjach tego wymagających.

 Jednym z kolejnych warunków, jakie powinna spełnić placówka, aby można ją było zaliczyć do nowoczesnych, jest współpraca z instytucjami lokalnymi. Dzięki aktywnym kontaktom ze środowiskiem dzieci poznają otaczający świat w sposób bezpośredni. Ten rodzaj zdobywania doświadczeń daje im sporą satysfakcję i zaspokaja naturalną potrzebę zdobywania wiedzy poprzez działanie. Wszystkie te zagadnienia postaram się opisać w kolejnych fragmentach.

Mirosława Koperwas – Zdrojewska

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *