Kolejny przedmiot obowiązkowy na egzaminie ósmoklasisty? CKE wydało rekomendacje

Centralna Komisja Egzaminacyjna rekomenduje odłożenie w czasie wprowadzenia egzaminy z czwartego przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty – poinformował szef CKE. Ostateczną decyzję w tej sprawie ogłosi minister edukacji i nauki.

Egzamin ósmoklasisty jest obecnie trzydniowy: pierwszego dnia ósmoklasiści zdają egzamin z języka polskiego, drugiego – z matematyki, trzeciego – z wybranego języka obcego nowożytnego, przy czym uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

W takiej formie egzamin będzie przeprowadzony tylko do tego roku. Od roku szkolnego 2021/2022 r. egzamin ma trwać cztery dni – uczniowie będą zdawali także egzamin z przedmiotu do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Od kilku miesięcy zbierane są w internecie podpisy pod apelem do szefa MEiN o przesunięcie wprowadzenia czwartego przedmiotu egzaminacyjneg

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/kolejny-przedmiot-obowiazkowy-na-egzaminie-osmoklasisty-cke-wydalo-rekomendacje,274113.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *