WSA: o likwidacji szkoły decyduje gmina, kurator tylko sprawdza legalność

Kurator oświaty nie może podważyć przesłanki ekonomicznej czy demograficznej jako powodu likwidacji szkoły – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Organ nadzoru pedagogicznego może odmówić pozytywnej opinii w sprawie likwidacji, tylko jeśli decyzja jest sprzeczna z przepisami ustawy.

W styczniu 2020 roku Rada Miejska w Zakroczymiu podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku. Burmistrz zgodnie z procedurą poinformował o tych planach rodziców oraz kuratorium oświaty.

W uzasadnieniu wniosku wskazano niską liczbę uczniów w większości oddziałów (w roku szkolnym 2019.2020 uczyło się tam 54 uczniów w 8 oddziałach, a pracowało 25 nauczycieli) wysokie koszty utrzymania szkoły w kontekście otrzymywanej subwencji oświatowej oraz konieczność przeprowadzenia kosztownych prac remontowych w celu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez nadzór budowlany.

Po zamknięciu placówki w Emolinku dzieci miały być dowożone na koszt gminy do szkoły w Zakroczymiu. Likwidację szkoły negatywnie zaopiniował jednak kurator.

Źródło i cały teskt: https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/wsa-o-likwidacji-szkoly-decyduje-gmina-kurator-tylko-sprawdza-legalnosc

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *