Komu przeprowadza się wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia?

Zespół opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. Zespół, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Na tej podstawie modyfikuje IPET.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *