Komu przysługuje wyższy dodatek stażowy? RIO wyjaśnia zasady naliczania świadczenia

Uzupełnienie w trakcie zatrudnienia dokumentacji wskazującej na dłuższy staż pracy, uprawnia nauczyciela do otrzymania wyższego dodatku za wysługę lat – wyjaśniła RIO w Lublinie. Po przedstawieniu dokumentów, dodatek stażowy należy wypłacić za ostatnie trzy lata liczone od dnia, w którym powinna nastąpić wypłata zaległego wynagrodzenia.

„Po otrzymaniu dokumentów potwierdzających staż pracy uprawniający do wyższej stawki dodatku w okresie wcześniejszym, dyrektor powinien dokonać wyrównania różnicy z urzędu, nawet bez wniosku nauczyciela, który — w świetle nowych dokumentów —spełnił przesłanki do nabycia wyższej stawki dodatku, tj. faktycznie przepracował wymagany okres” – wskazano w wyjaśnieniach.
Więcej informacji i źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/praca/komu-przysluguje-wyzszy-dodatek-stazowy-rio-wyjasnia-zasady-naliczania-swiadczenia

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *