Komunikacja narzędziem budowania harmonii?

Dyrektor szkoły ma sprawić, że życie w szkole będzie odbywać się płynnie. Dla harmonii przepływu informacji w organizmie tak złożonym jak szkoła niezbędne są odpowiednie narzędzia.

„Możliwość komunikowania się sprawia, że świat się kręci.” Richard Branson, brytyjski przedsiębiorca, twórca Virgin Group.

Powyższy cytat wybrałam jako słuszne zilustrowanie tematyki przekazywania informacji w pracy dyrektora szkoły. Richard Branson, jako przedstawiciel świata biznesu, poprzez odniesienie sukcesu w swojej branży,  niezaprzeczalnie udowodnił, że nie tyko rozumie on jak ważna jest dobra komunikacja w życiu codziennym człowieka , ale także potrafi ją zastosować z powodzeniem. Dyrektor szkoły, jako przywódca instytucji, w której pracuje, ma właśnie sprawić, że życie w szkole będzie odbywać się płynnie. Aby uzyskać harmonię w przepływie informacji w organizmie tak złożonym jak szkoła, niezbędne są odpowiednie narzędzia komunikacji.

Zastanówmy się zatem jak wygląda ujęcie tematu od strony formalnej; w świetle literatury fachowej z zakresu pedagogiki, psychologii czy zarządzania zasobami ludzkimi. Jak można rozumieć pojęcie „komunikacji”, z jakich elementów się ona składa? Temat ten bezsprzecznie łączy w sobie przekazywanie informacji, zatem części składowe komunikowania się wymagają aby powstała następująca zależność: nadawca jako przekazująca pewną treść – przekaz, czyli komunikat, który chce dana osoba przekazać oraz odbiorca, a więc osoba, która tę informację w procesie komunikowania otrzymuje.

Wg opracowań jednego z czołowych psychologów polskich, prof. Zbigniewa Nęckiego, komunikację możemy podzielić na: werbalną– wyrażoną za pomocą słów, oraz niewerbalną– wykorzystującą inne formy porozumiewania się np. mimikę twarzy, gesty rąk, układ ciała, sposób mówienia a nawet, o dziwo, tzw. „parajęzyk” opierający się na westchnieniach i chrząknięciach. Cóż za wachlarz możliwości do wykorzystania jako narzędzie pracy w szkole! Komunikacja odbywa się często bez naszej pełnej świadomości, a nasza osoba odbierana jest przez innych przez pryzmat wyglądu- ubioru, fryzury, czy makijażu, naszego zachowania czy bezwiednej mimiki. Słowa, niepoparte gestami, będą miały mniejszy wpływ na naszych rozmówców, z czego świetnie zdają sobie sprawę politycy wykorzystujący ten typ komunikatów w swojej pracy.

Warto rozważyć też inny aspekt porozumiewania się, a w zasadzie jego niedobór. Brak przekazania informacji, jak okazuje się, według specjalistów jest informacją samą w sobie. Jak tłumaczy profesor Walery Pisarek: „Milczenie jest na ogół wieloznaczne…może bowiem być traktowane jako wyraz zgody i aprobaty, ale też może oznaczać apatię i brak zainteresowania, niechęć, a nawet wrogość.” Z taką sytuacją spotykamy się na co dzień w naszej pracy; milczenie uczniów w szkole w trakcie apelu czy klasówki to oznaka szacunku czy też wytężonej pracy umysłowej. Inaczej jednak zrozumiemy brak odpowiedzi w trakcie przepytywania dziecka w klasie, co często świadczy o niewiedzy, bądź, w skrajnych przypadkach, o  dużej nieśmiałości i niechęci do wystąpień publicznych przed grupą. Milczenie dyrektora zatem może być także rozumiane jako narzędzie komunikacji w zależności od zastosowanej sytuacji nabierając różnego znaczenia.

W obecnych czasach, można rozszerzyć nośniki komunikacji o przekaz medialny w telewizji, radio czy też komunikaty w świecie wirtualnym za pomocą poczty elektronicznej lub  witryn internetowych. Autorzy wielu publikacji zgodni są co do tego, że sam proces komunikowania się występuje na różnych poziomach: prywatnym, instytucjonalnym i medialnym, w zależności od grupy ludzi do której się zwracamy. Im bardziej znany jest nam rozmówca, tym mniej sformalizowana jest nasza wypowiedź (np. matka-córka). Analogicznie, nauczyciel znający imię dziecka na korytarzu szkolnym lub wycieczce, szybciej trafi do swojego odbiorcy używając jasnego komunikatu jakim jest nazwanie ucznia.

W zakresie omawianego przeze mnie tematu, nie sposób również pominąć zjawiska „masowości” opisywanego w naukach społecznych. Współcześnie oznacza ono różnorodność i dużą liczbę osób, do których dociera wysyłana informacja np. poprzez gazety, Internet czy telewizję. Masowość odbioru komunikatów to nieodłączny element pracy dyrektora, który często występuje przed grupą ludzi: rodziców, nauczycieli, władz oświaty czy wreszcie uczniów. Przekazywanie informacji w szkole ma zatem charakter zbiorowy, w kontekście liczebności adresatów do których kierujemy komunikaty. Każdy dyrektor w ramach swoich obowiązków służbowych prowadzi zebrania, które są pewną formą współpracy między nim a pozostałą częścią społeczności szkolnej.

 

Katarzyna Bolesta-Siwek – uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Eko-Tur

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *