Pokaż mi, a będę umiał, czyli o modelowaniu postaw wychowawczych w szkole – część 2

Modelowanie będzie bardziej skuteczne, jeżeli stosowane będzie świadomie, w konkretnej sytuacji i ściśle określonych warunkach, w których uczniowie doświadczają różnych sytuacji społecznych.

Pierwszą część artykułu znajdą Państwo tutaj.

Modelowanie będzie bardziej skuteczne i efektywne, jeżeli stosowane będzie świadomie, w konkretnej sytuacji i ściśle określonych warunkach, a takie właśnie stwarza klasa, korytarz szkolny, sala gimnastyczna i inne miejsca, w których uczniowie doświadczają różnych  sytuacji społecznych. Dlatego tak ważne jest zdecydowane reagowanie na to, co nas niepokoi, czy wręcz jest łamaniem ustalonego w szkole porządku.

Zachowania i postawy prezentowane przez nauczyciela uczeń przyjmie jako swoje tylko wówczas, kiedy je zrozumie i będzie do nich przekonany. Kiedy zobaczy, że faktycznie przynoszą oczekiwany skutek, że za stosowaniem zachowań właściwych idzie coś pozytywnego, wzmocnienie, czy nagroda. Tylko wtedy jest szansa na naśladowanie nauczyciela i powtarzanie zaobserwowanych zachowań w przyszłości.

Odpowiedni „model” do obserwacji, czyli nauczyciel, ściśle określone warunki oraz zrozumienie danego sposobu zachowania przez ucznia, to najważniejsze czynniki modelowania postaw wychowawczych. Żeby je wykształcić, trzeba pamiętać o:

– umiejętnym dawaniu przykładu uczniom i przestrzeganiu ustalonych zasad;

– właściwym i skutecznym reagowaniu na problemy (czego oczekiwałbyś od nauczyciela, gdybyś był na miejscu ucznia?)

– stworzeniu bezpiecznego środowiska w przestrzeni klasy i szkoły poprzez:

  • zaznaczenie granic norm i postępowania;
  • ustalenie i bardzo konsekwentne egzekwowanie oczekiwań i zasad;
  • zaopiekowanie się i wsparcie uczniów, zwłaszcza słabszych, poprzez aktywne słuchanie,  empatię, szacunek, gotowość do podjęcia wysiłku, jakim jest rozmowa pomagająca wyjaśnić problem, czy zrozumieć trudną kwestię;
  • nagradzanie zachowań prawidłowych i karanie niepożądanych poprzez absolutne ponoszenie konsekwencji za łamanie ustalonych zasad;
  • silną, sprawiedliwą i konsekwentną postawę nauczyciela w momentach dyscyplinowania uczniów. 

Warto pamiętać, że:

  • stanowczość, cierpliwość i okazywanie wsparcia w relacji z uczniem daje mu poczucie bezpieczeństwa;
  • relacje oparte na zaufaniu mogą zapobiec eskalacji niepożądanych zachowań;
  • poprawa nie nastąpi od razu, normą jest bowiem fakt, ze zachowania niepożądane, agresywne, mają silną tendencję do powracania.

Często zachowania prezentowane przez uczniów są wyuczone i utrwalone przez środowisko rodzinne,  trudno jest więc w krótkim czasie zniwelować te niewłaściwe, utrwalane wcześniej latami, ale przy konsekwentnym postępowaniu i modelowaniu właściwych postaw poprzez pokazywanie, jak należy zachować się w danej sytuacji, co warto zrobić, rokowania zdecydowanie wzrosną.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *