Konferencja projektu „Przedwczesne kończenie nauki – monitoring i przeciwdziałanie”

Kuratorium Oświaty w Warszawie, przy współpracy z Eurocultura (Włochy), Sysco Business Skills Academy (Anglia) oraz Sysco Polska, zapraszają na konferencję poświęconą zjawisku przedwczesnego kończenia nauki.

2 czerwca 2016 r.   Centrum Konferencyjne Kopernika, ul. Kopernika 30 w Warszawie

 Kuratorium Oświaty w Warszawie, przy współpracy z Eurocultura (Włochy), Sysco Business Skills Academy (Anglia) oraz Sysco Polska, zapraszają na konferencję poświęconą zjawisku przedwczesnego kończenia nauki.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną dobre praktyki działań zapobiegawczych i reintegracyjnych dotyczących przedwczesnego kończenia nauki stosowane w Anglii, Włoszech i Polsce oraz pakiet szkoleń. Przedstawione zostanie narzędzie oceny ryzyka przedwczesnego kończenia nauki do wykorzystania przez kadrę pedagogiczną, osoby zajmujące się zbliżoną problematyką oraz rodziców.

Celem konferencji jest uwrażliwienie środowisk związanych z edukacją młodych osób, na kwestie monitorowania i przeciwdziałania zjawisku przedwczesnego kończenia nauki. Konferencja jest jednym z wydarzeń międzynarodowego projektu badawczego pn. „Przedwczesne kończenie nauki – monitoring i przeciwdziałanie (ESL – monitoring and prevention solutions)”, realizowanego w ramach Programu Erasmus+ przez Sysco Polska w partnerstwie z Kuratorium Oświaty w Warszawie, Ecocultura (Włochy) i Sysco Business Skills Academy (Wielka Brytania).

Prace międzynarodowego partnerstwa w ramach projektu skoncentrowały się z jednej strony na istocie i rozwiązaniach dotyczących monitorowania zjawiska z drugiej zaś, na metodach przeciwdziałania zjawisku jak również reintegracji uczniów nim dotkniętych. Miały na celu pogłębioną analizę istniejącego stanu faktycznego w w/w dziedzinach oraz wskazanie rozwiązań, które pozwolą na wprowadzenie usprawnień w tej sferze.

Skala zjawiska przedwczesnego kończenia nauki przez młodych ludzi jest na tyle duża, że została określona w krajach członkowskich UE, jako jeden z priorytetowych problemów wymagających pilnego rozwiązania. Obecnie realizowanych jest wiele inicjatyw i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej koncentrujących się na badaniu przyczyn oraz konsekwencji gospodarczych i społecznych jakie niesie ze sobą wycofanie się tej grupy społecznej z rynku edukacji i pracy.

Więcej o projekcie na stronie:http://syscopolska.pl/eng/przedwczesne-koczenie-nauki-monitoring-i-przeciwdziaanie-esl-monitoring-and-prevention-solutions-wersja-eng.

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie wypełniając formularz elektroniczny dostępny po kliknięciu na link: http://formularz.syscopolska.pl/index.php/formularz

Zgłoszenia przyjmujemy do 30.05.2016.

W przypadku pytań prosimy o kontakt konferencjaesl@syscopolska.pl

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *