Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły – najczęściej zadawane pytania część 2

Okres od maja do lipca to czas, w którym organizowane są konkursy na stanowisko dyrektora szkoły. Poniżej odpowiedzi na kilka najczęściej zadawanych pytań, dotyczących wymagań wobec kandydatów i niezbędnej dokumentacji.

Jednym z formalnie wymaganych od kandydata na stanowisko dyrektora szkoły dokumentów, niezbędnych w postępowaniu konkursowym jest przygotowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu. Przygotowanie takiego dokumentu przysparza osobom startującym w konkursie wiele problemów.

Poniżej prezentuję odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Ile stron powinna liczyć koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły?

Przepisy nie precyzują, jak powinien ten dokument wyglądać i jaką dużą mieć objętość. Należy pamiętać o kilku aspektach. Po pierwsze, koncepcja nie powinna być zbyt krótka. Nie powinno się stworzyć wrażenia, że nie mamy w sprawie rozwoju szkoły wiele do powiedzenia, albo też nasze pomysły będą dość lakonicznie sformułowane. Po drugie, koncepcja nie powinna być zbyt obszerna, ponieważ komisja konkursowa nie będzie miała wystarczającej ilości czasu, aby z dokumentem się zapoznać. Wydaje się, iż 7-10 stron w zupełności wystarczy.

Z jakich elementów powinna składać się koncepcja? Na jakie treści zwrócić uwagę?

Koncepcja, zgodnie z definicją oznacza jakiś zamysł, pomysł na realizację danego przedsięwzięcia. Jest zatem zbiorem sformułowanych na pewnym poziomie ogólności naszych zamierzeń na funkcjonowanie i rozwój szkoły. Jak każda praca, powinna posiadać wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Zgodnie z nazwą tego dokumentu, powinna zawierać opis, w jaki sposób szkoła powinna funkcjonować, a także jak zarządzać placówka, by zapewnić jej rozwój.

W opisie funkcjonowania szkoły warto podać podstawowe dane takie, jak środowisko szkoły, liczba pracowników, uczniów, oferta szkoły. W części dotyczącej rozwoju warto zasugerować ogólną wizję i cel, który będzie nam przyświecał, np. stworzenie szkoły równych szans, a następnie w obszarach jej funkcjonowania wskazać elementy podlegające rozwojowi.

Proponuję podzielić powyższe obszary zgodne z podejściem procesowym i skupić uwagę na procesach: kształcenia opieki i wychowania, zarządzania, współpracy ze środowiskiem i bazy lokalowej. W każdym z procesów wypadałoby wskazać elementy do doskonalenia i rozwoju.

W zakończeniu należy krótko podsumować swoje rozważania i wyrazić nadzieję, że przygotowana koncepcja spotka się z akceptacją komisji konkursowej.

Co należy wpisać w uzasadnieniu przystąpienia do konkursu?

Dokument ten jest wymieniany jako niezbędny obok koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły. Proponuję, aby w kilku zadaniach opisać powody, dla których zdecydowaliśmy się przystąpić do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, opisać swoje doświadczenie i kwalifikacje, dzięki którym będzie można realizować wizję zarządzając placówką.

Chcesz dowiedzieć się więcej, zamów książkę autora: Nowoczesny dyrektor w szkole