Krzyżówka dydaktyczna w szkole

Krzyżówka to zgadywanka literowa polegająca na wpisywaniu odgadywanych wyrazów w krzyżujące się ze sobą rubryki. Krzyżówki dydaktyczne są bardzo lubiane przez uczniów i mogą z powodzeniem być wykorzystywane w szkole – niezależnie od wieku uczniów i poznawanej (nauczanej) dziedziny.

Któż ich nie lubi – rozwiązujemy je, skracając sobie czas podróży lub oczekiwania na coś lub dla zwykłej przyjemności. Niektórzy niemal uzależniają się od plątaniny literek powstawianych w krateczki.
   Krzyżówki dydaktyczne są bardzo lubiane przez uczniów i mogą z powodzeniem być wykorzystywane w szkole – niezależnie od wieku uczniów i poznawanej (nauczanej) dziedziny. Oprócz sprawdzania wiedzy wpływają korzystnie na:
> rozwój logicznego myślenia, w tym myślenia dywergencyjnego,
> wyrabianie umiejętności skojarzeń,
> wzbogacanie słownictwa, w tym pojęć i terminów fachowych związanych z określoną dziedziną nauki,
> rozumienie i stosowanie skrótów myślowych zawartych w hasłach,
> rozwijanie samodzielności,

Krzyżówki są świetną metodą indywidualizacji toku lekcji – można proponować krzyżówki o znacznym stopniu trudności uczniom uzdolnionym, a prostsze – uczniom, którym trzeba ułatwić pracę, nie zapominając, że każdy ma prawo do sukcesu na własną  miarę.
Krzyżówka doskonale nadaje się do  pracy grupowej (taka sama dla wszystkich grup lub dla każdej inna) oraz może być sposobem sprawdzenia wiedzy określonej grupy uczniów, np. z określonego działu. Umiejętność pracy z krzyżówką dydaktyczną może być czynnikiem mobilizującym do sięgania poza podręcznikowe źródła wiedzy – leksykony, słowniki tematyczne, encyklopedie. Uczy samodzielnego wyszukiwania informacji, kierowania się intuicją w obcowaniu z dziełem naukowym czy popularnonaukowym. Może być okazją porządkowania i posegregowania posiadanych zasobów wiedzy.
      Trudno przecenić krzyżówkę, zwłaszcza w sytuacji doskonale znanej w szkolnej rzeczywistości: zastępstwo za nieobecnego nauczyciela. Wtedy to w każdej szkole przydałby się zestaw przedmiotowych i ponadprzedmiotowych krzyżówek do łatwego powielenia. Zwłaszcza te ostatnie, rozwijające interdyscyplinarną wiedzę np. o ekologii, bezpiecznych zachowaniach w różnych trudnych sytuacjach, problemach współczesnego świata, mogłyby uratować, a nawet zamienić w ciekawą i pożyteczną godzinę  nagłe zastępstwo.
 Uczniowie sami też chętnie  układają krzyżówki tematyczne wraz z pytaniami do rozwiązania przez kolegów. Taka forma pracy nadaje się na lekcje podsumowujące, utrwalające i może być ciekawym sposobem samooceny własnego stanu wiedzy i umiejętności.
Poza tym, słowo „krzyżówka” kojarzy się podświadomie z rozrywką, czymś przyjemnym i swobodnym, co może mieć wpływ na pozytywne  nastawienie ucznia – inne niż w przypadku tradycyjnego odpytywania. Tak więc powtórzenie wiadomości może odbyć się w atmosferze przyjemnej rywalizacji, bez nadmiernego stresu.

Skąd brać krzyżówki dydaktyczne? Można poszperać, poszukać w książkach, czasopismach fachowych, wymienić się z innymi nauczycielami lub rozpocząć twórczą pracę na własny użytek, tworząc własne krzyżówkowe portfolio.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *