KWOTA BAZOWA DLA ODPISU NA ZFŚS DLA NAUCZYCIELI W 2019 R.

Zgodnie z projektem tzw. ustawy okołobudżetowej na rok 2019 do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela zastosowanie będzie miała kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2013 r. czyli 2 717,59 zł.

Przypomnijmy, że odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych wynosi 110% kwoty bazowej. Stosując kwotę bazową przyjętą w projekcie ustawy okołobudżetowej na 2019 r. daje to liczbę 2989,3490.

 Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/48124-kwota-bazowa-dla-odpisu-na-zfss-dla-nauczycieli-w-2019-r

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *